Aller au contenu principal

// CINÉCLUBS // uppsala

cinema politica Uppsala

Fondé Avril 2011

PRÉCÉDENTS

Roadsworth: Crossing the line

À PROPOS de Cinema Politica Uppsala

Välkomna till Cinema Politica Uppsala, en del av det internationella nätverket Cinema Politica! Nu när Stockholm har två filialer insåg vi att Uppsala inte kan vara sämre. Med start från och med april 2011 kommer vi att, i samarbete med studieförbundet Bilda, visa oberoende politiska filmer på Ungdomens Hus i Uppsala.

Tanken med Cinema Politica Uppsala är att belysa ämnen som inte alltid får utrymme i traditionell media, men som ständigt är aktuella och på så sätt stödja oberoende filmmakare världen över. I och med att varje filmvisning avslutas med en diskussion kring det aktuella ämnet bör Cinema Politica Uppsala, snarare än bara en grupp som visar film, ses som en demokratisk plattform där människor kan mötas över barriärer bestående av ålder, kön, hudfärg och klass i diskussion.

Filmvisningarna är gratis och språket som talas engelska i syfte att alla som vill ska ha möjlighet att både ha möjlighet att se filmen och delta i diskussionen.

ENGLISH

Welcome to Cinema Politica Uppsala, a part of the international network Cinema Politica! Now that there are two branches in Stockholm we realized Uppsala is missing out on something. Starting in April 2011 we will, in collaboration with the educational association Bilda, show independent political movies on Ungdomens Hus in Uppsala.

The purpose with Cinema Politica Uppsala is to throw light upon subjects that we feel doesn’t get the attention they deserve in traditional media, but that are constantly topical, and through this support independent movie makers around the world.  Since every screening ends off with a discussion on the topic of the screened movie, Cinema Politica Uppsala, rather than just a group screening films, should be seen as a democratic platform where people can meet in discussion beyond barriers such as age, gender, skin color and class.

The screenings are free of charge and considering the aim is that everybody should have the possibility to watch the movie and join the discussion, English is going to be the language of choice.

À VENIR

Stay tuned for upcoming screenings for uppsala!